CO ROBIMY

Jesteśmy firmą rodzinną, stworzoną przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie
w zakresie budownictwa ogólnego.

Do podstawowego zakresu działalności należy:

 • doradztwo w zakresie przeprowadzania inwestycji: wybór lokalizacji, sprawdzenie uwarunkowań,
 • urbanistycznych, załatwianie wszelkiego rodzaju pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • kosztorysowanie,
 • wykonawstwo  projektów budynków i budowli, w tym: obiektów komercyjnych, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej,
 • szkolenia pracowników: szkolenia ogólne i szkolenia branżowe, uzyskiwanie certyfikatów niezbędnych do prowadzenia robót na terenie UE,
 • nadzór.

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół składa się z fachowców posiadających uprawnienia w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • wyburzeniowej,
 • telekomunikacyjnej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
 • wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.